lá cải

Dân Việt Khoe đường cong, thí sinh Miss Sport đốt nóng biển Đà Nẵng

·

Nhờ đâu được thế? Ấy là nhờ biển Đà Nẵng chỉ còn một vũng, như cái hố trâu đầm...

nhằm lúc 10:13 ngày 2/8/12, mitdac rằng:

Nó mới có 9k, đợi nó thêm 3 vạn nữa cho đủ ăn

nhằm lúc 11:05 ngày 2/8/12, hh rằng:

Đây hẳn là một loại vũ khí mới nghiên cứu của phe ta và chắc là đủ để đối trọng với tàu chiến và máy bay tàng hình của bọn nó. Nên đặt hàng loạt dọc theo vùng duyên hải. Tàu của bọn nó đến thì cứ cầm mà ném ra là xong chuyện.

nhằm lúc 11:06 ngày 2/8/12, Cuong rằng:

lại miss nữa à, thi chọn miss xong cho hết ra Trường Sa, đảm bảo anh em sẽ vì Trường Sa mà chiến đấu

nhằm lúc 12:57 ngày 2/8/12, panpan rằng:

China beach chiếm hết rồi!!!

nhằm lúc 14:08 ngày 2/8/12, Bungbia rằng:

China Beach chớ. Có biển Đà Nẵng nữa á?

nhằm lúc 16:48 ngày 2/8/12, Hạ rằng:

Bitch, pls
Đang gửi…