lá cải

Giáo Dục "Chả phải ở Sầm Sơn, ở Hà Nội tôi cũng bị họ chặt chém cho tơi bời"

·

Thôi các mụ đừng tru như chó sói nữa, đợi vài bữa giá tôm cá nó lên rồi tha hồ mà gào.

nhằm lúc 13:52 ngày 2/8/12, Lạnh Lùng rằng:

Nhờ có tờ báo giáo Dục mà "hàng" dạo này cũng tăng giá ầm ầm.Ở Sầm Sơn người ta làm 3 tháng ăn 1 năm,còn nhờ báo giáo Dục khối đứa ăn 3 tháng mà chỉ cần làm 1 ngày.
Đang gửi…