lá cải

Dân Việt Ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn được biểu diễn trở lại

·

Trong vụ này chỉ khổ ông đưa thư, vác cái lệnh cấm đi chưa tới nửa đường...

nhằm lúc 21:55 ngày 11/8/12, Chuông rè rằng:

Em ơi buồn làm chi? Để anh về xem lại lệnh cấm. Nằm trong "tờ giấy" phẳng lì. Dư luận qua đi. Thì em hát lại, lo gì!
Đang gửi…