lá cải

Dân Trí “Hung thủ” cắn “của quý” 2 trẻ tắm sông có thể là cá nóc mít

·

Bây giờ thì chưa quý lắm đâu, các em chỉ dùng chim để đi tè thôi mà.

nhằm lúc 22:26 ngày 13/8/12, hh rằng:

Lũ cá nóc này còn có đồng bọn.
Đang gửi…