lá cải

Dân Việt Bà bầu Thúy Vinh mặt mộc tươi tỉnh đi event

·

Từ khi có bầu cô tăng cân và đi nhiều nơi hơn trước. Trong vật lí người ta gọi đây là định luật quán tính.

nhằm lúc 10:13 ngày 14/8/12, Kenny rằng:

Tình cờ cô nhìn thấy tên phóng viên mặt mốc,bụng lép xẹp đang đi kiếm ăn.

nhằm lúc 10:16 ngày 14/8/12, mitdac rằng:

PV lịch sự nhể, phải cất công thêm "vần" vào sau "ị"

nhằm lúc 10:19 ngày 14/8/12, Kenny rằng:

...thương tình,cô quẳng cho hắn mấy đồng bạc lẻ và hôm sau bài báo này xuất hiện.

nhằm lúc 13:08 ngày 14/8/12, Ha Ha rằng:

Đi event là đi đâu vậy trời? Phải đi nhà xí không ta?

nhằm lúc 6:58 ngày 15/8/12, KENWORTH rằng:

ko phải nhà xí,là wc công cộng
Đang gửi…