lá cải

Giáo Dục Điểm nóng 24/24h: Bàn cờ Biển Đông, thế cờ của Việt Nam

·

Thế cờ của Việt Nam như sau: Năm con Tốt đang bận đánh nhà báo, hai con Pháo thì cũ kĩ từ thời Liên Xô để lại, mấy con Xe đang kẹt không nhúc nhích được trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hai con Mã đang giành nhau ăn thêm cỏ, hai con Tượng thì một vừa mới bị giết lấy ngà, con kia đang vẫy ruồi ở sở thú, hai con Sĩ bận ra sân bay khóc ngất đón ban nhạc Hàn Quốc, thế còn con Tướng thì ăn quá béo quay rồi, không đi được nữa...

nhằm lúc 9:56 ngày 17/8/12, Ha Ha rằng:

Đúng là một thế cờ bá đạo! Ai mà gỡ được thế cờ này mới là bậc kì tài.

nhằm lúc 10:24 ngày 17/8/12, A Lúy rằng:

Thằng kia mày đi nhanh lên coi nào, 5 tỉ 1 ván đó con.

nhằm lúc 11:09 ngày 17/8/12, bin rằng:

cái bình luận này thật là không thể nói gì hơn :))

nhằm lúc 15:08 ngày 17/8/12, scapbi rằng:

Còm men của 1 bạn "Con Hậu thì đang bận bán dâm ngàn đô ;-)."

nhằm lúc 17:54 ngày 17/8/12, Chuông rè rằng:

Tại hạ xin bái phục anh Cải và các chư vị! Lời bình của ai cũng giỏi! Đọc đã! Nhưng sau đó lại thấy ngậm ngùi! Bởi vì hình như chúng ta chẳng ai được chơi cờ! Chợt nhớ bài thơ của cụ Khương Hữu Dụng (cũng lâu rồi không biết có nhớ đúng nguyên tác không): "Lên đỉnh Côn Sơn tìm Nguyễn Trãi Trên đầu xanh ngắt một bầu không Bàn cờ thế sự quân không động Mà thấy trong lòng nổi bão giông".

nhằm lúc 20:11 ngày 17/8/12, Pham Thanh Tung rằng:

bình tuyệt quá, vote lên quốc cải nào anh em ơi!!! Nhưng mà mọi người ơi, mấy chỗ kia thì em đọc hiểu rồi, còn "Năm con Tốt đang bận đánh nhà báo" là sao ạ?

nhằm lúc 23:27 ngày 17/8/12, Pisa rằng:

@Pham Thanh Tung: là vụ 5 công an đánh nhà báo đó!

nhằm lúc 11:53 ngày 21/8/12, capthoivu rằng:

Lời bình thật thông minh, mình hết chỗ để chen vào :D

nhằm lúc 21:53 ngày 21/8/12, maily rằng:

Muôn sự đủ cả còn thiếu gió đông.
Đang gửi…