lá cải

Dân Việt Phóng viên Daily Mail: Yêu Việt Nam ngay lần gặp đầu

·

Tôi cũng từng yêu một nàng thiếu nữ ngay lần đầu gặp mặt. Người ta gọi ấy là tình yêu sét đánh. Nhưng gặp lần thứ hai thì tôi phát hiện ra nàng bị hôi nách, ít tắm, ngáp không che miệng, hay móc cứt mũi bỏ mồm, lại mắc tật ăn cắp vặt vân vân.

nhằm lúc 21:45 ngày 25/8/12, Kenny rằng:

Số báo danh của nàng là số mấy vậy Cải?
Đang gửi…