lá cải

Giáo Dục Những hotgirl sợ nói tục, chửi thề

·

Bà má quả thiệt là muốn chọc con người ta chửi mà!

nhằm lúc 9:00 ngày 29/8/12, nhuc dau rằng:

Lá cải chửi thề mà nghe thấy văn hóa quá. Báo của Nguyễn Tiến Bình nói chuyện giáo dục mà nghe rất tục.
Đang gửi…