lá cải

Đất Việt Nữ giám đốc xinh đẹp lừa doanh nhân Nhật gần 20 tỷ đồng

·

Hỡi các đức ông chồng! Các anh muốn có vợ đẹp không? Hãy xúi vợ đi ra đường cướp giựt hoặc tát cảnh sát giao thông, bảo đảm chị nhà sẽ xinh đẹp lên ngay.

Đang gửi…