lá cải

Giáo Dục Hút hồn trước vẻ trong sáng của teen Hà thành

·

Hôm ấy trời xanh cao gió nhẹ, người ta thấy một em gái mặc yếm đỏ tay cầm sen, cười duyên chụp ảnh. Xa xa lại thấy một anh mặt đần thối đần nát đang đứng chu mồm hút hút. Người ta hỏi anh làm gì vậy. Anh nói anh đang hút hồn. Người ta nghe không rõ, hỏi "Thế một bồn bao tiền?"

nhằm lúc 9:53 ngày 24/9/12, Cải con rằng:

Lần sau nhớ giựt lại tít là: Hút l^\...
Đang gửi…