lá cải

iHay Soi giày xịn của sao nhí Hollywood

·

Đau đớn thay! Cha mẹ sinh ra, cho ăn học, dạy rằng "Giấy rách phải giữ lấy lề," mà các anh lại trở nên một loài vô sỉ, đi săm soi từng đôi dép của con nít, còn xun xoe rằng "Giày rách cho xin cái đế."

nhằm lúc 15:22 ngày 28/9/12, Đỗ Lít rằng:

May mà ở VN, chứ qua bển mà "phục sát đất" săm soi kiểu ấy, lập tức bị ăn giày vào mặt !
Đang gửi…