lá cải

Đất Việt Trái phép: TQ cử hành quốc khánh tại Hoàng Sa

·

Thế các chú bảo anh làm thế nào cho phải phép?

nhằm lúc 17:41 ngày 3/10/12, Hạ rằng:

Không, các anh cứ tiếp tục cử hành đi ạ. Em chỉ ngồi đây cực lực phản đối thôi.

nhằm lúc 18:37 ngày 3/10/12, Vivian rằng:

Phép nhà ai, ai chứng, ai thông qua? Mà phải chi các vị đại diện nhân dân đi ra Hoàng Sa phản đối thì... nhất cử lưỡng tiện :))

nhằm lúc 20:22 ngày 3/10/12, CHUỘT rằng:

Chỉ còn một cách "tự sướng" duy nhất, đó là kỉ niệm sự kiện Thiên An Môn tại Hà Nội. Dám không mấy chú?

nhằm lúc 11:15 ngày 4/10/12, Chuông rè rằng:

Đảo của tao, đất của tao! Ối làng, nước ơi! Trời cao đất dày ơi! Láng giềng hữu hảo ơi! (mà thôi chúng mày muốn làm gì làm đi).

nhằm lúc 10:08 ngày 5/10/12, Airblade rằng:

Xin lỗi (Đất Việt), em chỉ là con đĩ (già mồm)!

nhằm lúc 22:38 ngày 6/10/12, yomilk180ml rằng:

Like bạn Chuột, cơ mà kỉ niệm hay tái hiện nhẩy???
Đang gửi…