lá cải

Kiến Thức Trần Lập: Tôi chọn Bảo Anh vì...

·

"Vì Bảo Anh bảo anh?" "Không, Bảo Anh không bảo tôi. Tôi bảo Bảo Anh..." "Anh bảo Bảo Anh thế nào? Bảo Anh bảo anh thế nào?" "Anh bảo tôi bảo Bảo Anh thế nào?" "Tôi không bảo anh bảo Bảo Anh, tôi bảo Bảo Anh bảo anh..."

nhằm lúc 17:51 ngày 3/10/12, ac rằng:

:))

nhằm lúc 17:57 ngày 3/10/12, Kenny rằng:

Bảo qua bảo lại,bảo tới bảo lui một hồi,hai người bèn đóng cửa "bảo" nhau.

nhằm lúc 20:20 ngày 3/10/12, CHUỘT rằng:

Bảo Anh bảo, ảnh mang bao. Ảnh bảo, ảnh không thích bao. Bảo Anh vẫn mang bao cho cho ảnh...

nhằm lúc 21:44 ngày 3/10/12, vũ hải châu rằng:

Hỏi dồn là việc của anh Lập, vì thế anh mới có biệt danh là Lập dồn, mr Cải không được dồn anh Lập

nhằm lúc 0:03 ngày 4/10/12, Thang rằng:

Hài vãi lúa!

nhằm lúc 19:18 ngày 4/10/12, Đỗ Lít rằng:

"Nhờ Banh Ảo, nên tôi Bao Ảnh !". Bảo Anh trả lời pv

nhằm lúc 15:53 ngày 9/10/12, Lelet rằng:

Sau vụ này các bố mẹ sẽ tiệt không đặt tên con là Anh
Đang gửi…