lá cải

VnExpress Chủ khách sạn xin lỗi vì xúc phạm người Trung Quốc

·

May quá tôi không phải người Trung Quốc. Mà may hơn nữa tôi không phải chủ khách sạn.

nhằm lúc 21:37 ngày 6/10/12, mitdac rằng:

Không chỉ chủ khách sạn đâu

nhằm lúc 11:45 ngày 7/10/12, hh rằng:

Tội đó là tội tuyên truyền chống lại lợi ích của nhà nước tư bản Pháp. Tù chứ 1 lời xin lỗi là xong à.

nhằm lúc 13:23 ngày 7/10/12, Oishi rằng:

Lại 1 ông nữa bị các thế lực thù địch lợi dụng
Đang gửi…