lá cải

Vietnamnet Nữ sinh Nhật rộ mốt đóng bỉm

·

Hay là Trung Quốc làm căng vụ biển đảo quá, các ẻm Nhật cũng sợ như mình chăng hí hí.

nhằm lúc 22:22 ngày 7/10/12, Vivian rằng:

Mình đóng trong im lặng... đêm HN, hí hí ;))
Đang gửi…