lá cải

Zing News Angela Phương Trinh: 'Tôi không dao kéo, chỉ khéo độn ngực'

·

Trong khi đó Phi Thanh Vân lại rằng "Tôi đã dao kéo, nên ...éo độn ngực..."

nhằm lúc 20:21 ngày 12/10/12, hh rằng:

Dư tiền thì kiếm cái gì đó độn vào giữa 2 cái lỗ tai ấy.

nhằm lúc 22:22 ngày 12/10/12, mitdac rằng:

Mấy hôm tới: "Mông tôi không to, tôi chỉ giỏi chổng"
Đang gửi…