lá cải

Giáo Dục 127 tuổi vẫn tinh anh, vui vẻ trả lời báo chí phỏng vấn

·

Hảo a! Chúc cụ sống lâu trăm tuổi!

nhằm lúc 20:18 ngày 13/10/12, Oishi rằng:

ai zà, Thiệt là cải muốn người ta die luôn đó mà.
Đang gửi…