lá cải

Vietnamnet Làm 'chuyện ấy' đều đặn giúp thành đạt hơn?

·

Phóng viên quèn của một tờ báo lá cải, tư cách gì bàn chuyện thành đạt ở đây?

nhằm lúc 17:38 ngày 23/10/12, Củ Cải rằng:

Cũng có thể hiểu là bọn đấy nó "không đều"

nhằm lúc 19:39 ngày 23/10/12, Tony Tèo rằng:

Vậy nên trong suy nghĩ của báo lá cải, gái bán dâm là những con người thành đạt nhất xã hội. Chẳng lạ.

nhằm lúc 23:12 ngày 23/10/12, Windlord rằng:

làm đều đặn với đại gia thì kiểu gì chả thành đạt
Đang gửi…