lá cải

An Ninh Thủ Đô Quán cà phê cho phép anh em “soi” toilet nữ

·

Thêm một lí do để các bác lãnh đạo muốn làm anh em với tất cả các nước trên thế giới (cho dù cứ bán anh em xa mua láng giềng gần).

nhằm lúc 0:39 ngày 28/10/12, hh rằng:

Chà chà, dân chủ thế, đúng là một quán cà phê của anh em, do anh em (giám sát và kiểm tra) và vì anh em.

nhằm lúc 18:28 ngày 28/10/12, Airblade rằng:

Từ anh em ở đây là chỉ những người trong ngành. Ý bài này là anh em có nhiều tiền, muốn tìm chỗ ăn chơi thì đến đó mà thử cảm giác mới lạ.
Đang gửi…