lá cải

Dân Trí Số phận bầy chuột nổi tiếng của New York hậu siêu bão

·

Người Thái Bình bèn than rằng: Kiếp sau xin chớ làm người / Làm con chuột Mẽo ngồi cười vào mặt thằng dân.

nhằm lúc 17:13 ngày 1/11/12, Cải con rằng:

Người éo lo lại đi lo cho chuột.

nhằm lúc 17:22 ngày 1/11/12, Tony Tèo rằng:

Báo Dân Trí hẳn hoi đấy. Hội Khuyến học chứ không đùa. Mai sẽ có thêm bài: Số phận những cục cứt New Jersey trong cơn bão Sandy.

nhằm lúc 17:34 ngày 1/11/12, Thu_Anh rằng:

Gần 10 người chết vì bão Sơn Tinh còn chưa ấm mồ mà đi lo cho con chuột bên Mẽo. Thiệt chỉ có ở xứ ta.

nhằm lúc 18:50 ngày 1/11/12, noname rằng:

Nói gì thì nói, lũ phóng viên vẫn lo cho đồng loại của chúng hơn.
Đang gửi…