lá cải

Tuổi Trẻ Online Thủy điện Sông Tranh 2: "Phải cam kết chính trị với dân"

·

Cái thủy điện Sông Tranh 2 này đã dốt mà còn hay nói chữ!

nhằm lúc 17:46 ngày 2/11/12, bekinh rằng:

bị nhét chữ vào mồm

nhằm lúc 19:13 ngày 2/11/12, Sg rằng:

Cái má Sông Tranh này nói gì mà con đếch hiểu. Cam kết chính trị là cam kết gì trời?

nhằm lúc 19:17 ngày 2/11/12, Sg rằng:

Cứ cái đà này, trai gái yêu nhau, cô gái sẽ bắt chàng trai "phải cam kết chính trị" mất. Đuối.

nhằm lúc 1:07 ngày 3/11/12, mitdac rằng:

Chưa đủ. Phải là: "Với quyết tâm chính trị, phải cam kết chính trị với dân bằng sinh mệnh chính trị của mình!".

nhằm lúc 10:10 ngày 3/11/12, Tiêu A Chảy rằng:

Nghĩa là thủy điện mà sập thì phải chịu hình thức kỷ luật là... xin lỗi đó mà

nhằm lúc 0:48 ngày 4/11/12, Mơ chua rằng:

Mả cha cái thằng thủy điện Sông Tranh 2! Mày cam kết chính trị xong thì ngả ngữa ra đó àh?

nhằm lúc 20:11 ngày 4/11/12, Bungbia rằng:

Cam kết chính trị là cam kết không kỷ luật cái thủy điện XXX nào vì e ngại các thế lực động đất chống phá...
Đang gửi…