lá cải

Vietnamnet Sắp đón Obama, Myanmar thả hàng trăm tù nhân

·
Ông Obama này khẩu vị khác người nhỉ. Việt Nam ta thả bao nhiêu là gái mại dâm mà ổng không qua chơi, lại qua chơi với tù nhân Miến Điện.

nhằm lúc 22:25 ngày 16/11/12, Airblade rằng:

Gái mại dâm Việt đi khắp thế giới, Obama cần gì phải đến Việt Nam mới có.

nhằm lúc 21:31 ngày 17/11/12, Mơ chua rằng:

Hàng xuất đi Mỹ tốt hơn hàng nội địa, ở bển xài sướng hơn, qua đây chi cho cực?
Đang gửi…