lá cải

Giáo Dục 'Đủ cơm ăn áo mặc hay công thành danh toại đều đáng quý như nhau'

·

Hồi xưa tôi cũng hát thế đấy: Sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có.

nhằm lúc 9:15 ngày 19/11/12, mơ chua rằng:

Giáo Dục theo khựa riết rồi cũng học được cái tinh thần A.Q đấy nhỉ?

nhằm lúc 11:23 ngày 19/11/12, Airblade rằng:

Nói thế hóa ra thằng phóng viên viết về bộ phận sinh dục cũng đáng quý như thằng tổng biên tập à?

nhằm lúc 12:47 ngày 19/11/12, Kenny rằng:

Sống trên đời này thằng nào ngu mới nghe lời thằng Giáo.
Đang gửi…