lá cải

Phụ Nữ Today Cả nhà xấu hổ vì cô giáo từ chối phong bì dày

·

Chắc cổ tưởng là gói mì tôm đấy thôi. Năm sau nhà chị nhớ ghi rõ "Không Phải Mì Tôm Đâu Cô Ạ."

nhằm lúc 22:14 ngày 21/11/12, Lá Mơ rằng:

Vấn đề là... làm thế nào để một cái phong bì có thể dày bằng gói mì tôm???

nhằm lúc 10:07 ngày 22/11/12, 4Ụ rằng:

Từ đầu đến cuối đều nói: "chiếc phong bì đáng giá hơn cả 1 tháng lương của giáo viên tiểu học". Đoạn giữa còn khẳng định: "khăng khăng trả lại chiếc phong bì trị giá cả tháng lương của cô". Nhưng cháu thì đã học lớp... 6. Chắc là bà đem nhầm đến nhà cô lớp... 5.
Đang gửi…