lá cải

Công Lý Đám cưới Lý Nhã Kỳ sẽ hoàn toàn bí mật

·

Chia thì sai rồi. "Đã từng" mới đúng chứ?

nhằm lúc 19:38 ngày 27/11/12, bin rằng:

Tại sao Công Lý lại quan tâm tới đám cưới Lý Nhã Kỳ ?

nhằm lúc 1:28 ngày 28/11/12, hh rằng:

Lo xa thế là tốt. Dạo này đọc báo thấy tạt a xít nhiều quá.
Đang gửi…