lá cải

VnExpress ‘Kinh tế Việt Nam cần một liều thuốc niềm tin’

·

Ừ, thuốc thì thuốc niềm tin, tiêm thì tiêm vào mắt.

nhằm lúc 18:07 ngày 4/12/12, bekinh rằng:

đang ngắt ngứ thì cho liều thuốc độc coi bộ dễ hơn.

nhằm lúc 18:35 ngày 4/12/12, Cáo nhỏ rằng:

Cải làm tui cười đổ hết tô cơm đang ăn xuống bàn phím. Thiệt luôn.

nhằm lúc 20:16 ngày 4/12/12, talagio rằng:

lấy niềm tin làm lu mờ thực tế

nhằm lúc 21:30 ngày 4/12/12, An An rằng:

Thì ngoài niềm tin ra, còn có quái gì nữa đâu.

nhằm lúc 22:56 ngày 4/12/12, tèo rằng:

ủng hộ An An

nhằm lúc 0:17 ngày 5/12/12, mitdac rằng:

Cử mấy LĐ lên tuyên bố: "Có tiền bây giờ tôi cũng mua chứng khoán"

nhằm lúc 9:46 ngày 5/12/12, Hai Ly rằng:

Trước đây mình thường nói: Không có tiền thì ăn xài bằng niềm tin ah. Nay thì cả cái niềm tin mỏng manh ấy cũng không có nữa. Biết sống bằng gì đây?

nhằm lúc 13:59 ngày 5/12/12, Sg rằng:

Ây dà, giờ chỉ có thuốc chuột, chứ thuốc ấy "lờn" mất rồi.
Đang gửi…