lá cải

Kiến Thức Cả ngày chỉ ngồi nhà rình chồng “tự xử”

·

Rồi ví dụ anh chồng tuần mới tự xử một lần thì chết đói chết khát à?

nhằm lúc 13:45 ngày 6/12/12, Hai Ly rằng:

Trời, thay vì để ảnh tự xử còn chị thì ngồi rình, sao không nhảy vào phụ ảnh xử lý luôn cho xong, lợi cả đôi đường

nhằm lúc 14:16 ngày 6/12/12, Điên thật rằng:

bà ấy mắc chứng thị dâm Hai Ly à!

nhằm lúc 15:10 ngày 6/12/12, mơ chua rằng:

Nhà báo dạo này nhìu bệnh ngặt nghèo quá. phổ biến nhất là chứng thị dâm này, hết nhìn đít, nhìn trym thiên hạ giờ về nhà nhìn chồng...

nhằm lúc 17:17 ngày 6/12/12, Củ Cải rằng:

ĐCM, rình xem lúc nào anh chồng chị móc chim ra là lao vào làm 1 nháy, mấy nả là nó bỏ cái tật xấu đấy đi thôi, khéo còn ko làm ăn gì được nữa ý chứ!!!
Đang gửi…