lá cải

VnExpress Mai Phương Thúy mong manh giữa trời rét

·

Người ta cao mét chín mươi nặng non tạ tây mà kêu người ta mong manh? Có chú thong manh thì có.

Đang gửi…