lá cải

VnExpress Vợ tôi đòi iPhone 5 dù ở trọ chưa có bình nước nóng

·

There's an app for bình nước nóng!

nhằm lúc 16:28 ngày 10/12/12, Airblade rằng:

Có lẽ vợ bạn không cần tắm ở nhà, ở khách sạn nước nóng dùng xả láng mà.
Đang gửi…