lá cải

Soha Chàng "lên đỉnh" nàng chắc gì đã "sướng"

·

Ừ cho nên ráng chứng minh đi rồi nhận giải Fields.

nhằm lúc 23:12 ngày 11/12/12, Airblade rằng:

Nhà báo vừa viết bài vừa quay tay, gật gù: Đúng! chàng "lên đỉnh" nàng chắc gì đã "sướng"

nhằm lúc 0:14 ngày 12/12/12, mitdac rằng:

Phải cả chàng và nàng mới chứng minh được, vậy nên mỗi người nên học ngài BT chỉ nhận 1 nửa giải thôi

nhằm lúc 0:58 ngày 12/12/12, Tay rằng:

Cái tay có sướng đâu trời.
Đang gửi…