lá cải

Giáo Dục Ngành Thuế đã được trao "cây gậy" chống chuyển giá

·

Và ngành thuế ra sức chống. Sáng nay ngành đã chống được đến chợ Bến Thành, bắt đầu để gậy xuống, ngả mũ ra...

nhằm lúc 1:28 ngày 15/12/12, hh rằng:

Với kích thước "cây gậy" như vậy, ngành thuế nên miễn thuế cho Viagra.
Đang gửi…