lá cải

Dân Trí Phí “đè” chủ thẻ ATM

·

Được cái an ủi là hồi phong kiến với Pháp thuộc dân ta không có loại thuế này.

nhằm lúc 20:43 ngày 17/12/12, mitdac rằng:

Kêu lấy được. Dùng dich vụ thì phải trả phí là đương nhiên

nhằm lúc 8:01 ngày 18/12/12, maomeo rằng:

Sau khi trả phí đè chủ thẻ ATM thì có được làm gì chủ thẻ nữa không vậy?
Đang gửi…