lá cải

Giáo Dục Chùm ảnh: "Tập đoàn" giả què bán kẹo bên hồ Tây, thu nhập nghìn USD

·

Hiện nay ăn mày ở ta thì xài đô la Mỹ, tỉ phú nước ngoài toàn xài Việt Nam Đồng. Ấy là đọc báo tôi được biết như thế.

nhằm lúc 17:32 ngày 19/12/12, An An rằng:

Điều hay ấy chúng tao được biết chúng bay dạy tao thế!

nhằm lúc 23:17 ngày 19/12/12, thudinh rằng:

Bạn An An lấy câu này trong bài hát nào ấy nhỉ, thấy quen quen, hình như nhạc Nga lời Việt thì phải?!

nhằm lúc 23:56 ngày 19/12/12, An An rằng:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XfF56l_ZaH Đây này bạn: Ở trường cô dạy em thế.
Đang gửi…