lá cải

VnExpress 'Cò' Đại: 'Cầu thủ thông minh sẽ tồn tại'

·

Thế hóa ra là các anh không bị ma ám, các anh đã thành ma hết rồi và đang đi ám người khác.

nhằm lúc 21:12 ngày 24/12/12, maomeo rằng:

Bầu Kiên: "thằng nào hay luyên thuyên sẽ được làm huấn luyện viên"

nhằm lúc 8:17 ngày 25/12/12, Vu rằng:

Ủa! Cò Đại là cái gì vậy? Nhớ hồi còn nhò chỉ có chơi trò cò bẹp thôi ah
Đang gửi…