lá cải

Giáo Dục Top 5 tin thất thiệt nhất năm 2012

·

Hay là "Truyền thông chúng tôi đã bị dắt mũi như trâu thế nào?"

nhằm lúc 9:25 ngày 25/12/12, Vu rằng:

Đưa cái bài này lên mà không biết nhục ah? Thử hỏi 5 cái tin thất thiệt này từ đâu mà ra, chẳng phải là từ tổng thể các quý báo lá cải sao? Thật là chúng ta không thể chống lại bọn nhà báo ngu, vì chúng quá đông

nhằm lúc 11:05 ngày 25/12/12, Cải con rằng:

Cái bọn GD ỉa nhoe ra rồi lên giọng chởi đổng đứa nào vãi ra nhà nó. Nhất là mấy cái tin cải kia, bọn GD như ruồi trâu, giờ còn đi tổng kết. Đúng là cứt cũng thơm với GD.

nhằm lúc 21:23 ngày 25/12/12, Bungbia rằng:

Đồn như lời....
Đang gửi…