lá cải

Dân Trí 10 sếp doanh nghiệp Trung Quốc thành công nhất năm 2012

·

Ồ các anh giàu quá ạ, hị hị... có khi nào các anh muốn thêm sao vào cờ không ạ?

nhằm lúc 6:50 ngày 30/12/12, badoso rằng:

bình này cay, đau quá

nhằm lúc 12:44 ngày 1/1/13, tèo rằng:

bình này cay, đau, đúng quá cải ơi!
Đang gửi…