lá cải

Dân Việt Phát hiện xác chết nổi trên sông Hồng, dưới cầu Vĩnh Tuy

·

Ông phóng viên này chắc ngày xưa làm nghề giao báo hay thu tiền điện gì đây.

nhằm lúc 7:47 ngày 11/1/13, Hai Ly rằng:

Không, ngày xưa nó làm nghề mò cua bắt ốc
Đang gửi…