lá cải

nhằm lúc 18:45 ngày 18/1/13, noname rằng:

Quả bom chê quả mìn là ... đồ giết người.

nhằm lúc 19:02 ngày 18/1/13, Kenny rằng:

Thà giết chết đi còn tốt hơn để sống mà ăn nói điên điên khùng khùng.

nhằm lúc 22:05 ngày 18/1/13, An An rằng:

Hồi xưa tôi toàn nịnh sếp: "Em biết tính bác, bác là bác không thích nịnh"

nhằm lúc 22:08 ngày 18/1/13, hh rằng:

Được vậy thì đã đỡ phải suốt ngày nghe mấy thằng ngu lảm nhảm rác cả tai.

nhằm lúc 23:35 ngày 18/1/13, scapbi rằng:

"Hồn Ngọc Sơn có linh thiêng, chứng dám cho ta..."

nhằm lúc 23:36 ngày 18/1/13, bird rằng:

Tin buồn là chưa thấy đứa nào chết..

nhằm lúc 7:48 ngày 19/1/13, Hai Ly rằng:

Có nghĩa là đưa ca sĩ lên cao rồi đứng dưới đâm dao lên cho chết
Đang gửi…