lá cải

Giáo Dục Sao Việt ưa "làm quá" với trang phục gắn lông

·

Tôi không thể hiểu sao Việt. Cạo lông cho đã, rồi lại gắn lông.

nhằm lúc 11:51 ngày 22/1/13, Vu rằng:

Cạo chỗ này, gắn lên chỗ khác
Đang gửi…