lá cải

VnExpress Nhiều nghệ sĩ hải ngoại có thể bị cấm về nước diễn

·

Đúng thế, chúng tôi chán ngấy cái bọn diễn rồi. Cút đi cho khuất mắt.

nhằm lúc 21:01 ngày 30/1/13, bichhue rằng:

To tát gì đâu mà gào lên thế. Chỉ là trong thủ tục thêm khâu nữa là "làm luật"

nhằm lúc 9:19 ngày 31/1/13, Cùi Bắp rằng:

Cải đang chán cái nước diễn à? :-s

nhằm lúc 10:27 ngày 31/1/13, Hi hi rằng:

Chết chửa! Ai bảo không học "diễn" trước khi về nước Diễn?

nhằm lúc 10:47 ngày 31/1/13, capthoivu rằng:

chắc là liên quan tới ông "phan diễn" viên
Đang gửi…