lá cải

VnExpress 'Hà Nội nên nghiên cứu sử dụng lưới chống đua xe’

·

Đề nghị: 1/ Cấp bằng sáng chế. 2/ Đưa vào sách kỉ lục hoặc chuyện lạ Việt Nam. 3/ Tấn phong học hàm học vị cho những vị liên quan. 4/ Đâm đơn lên UNESCO xin công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. 5/ Chia sẻ giải pháp cho bọn tư bản thối nát như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu loại vật liệu bền chắc hơn cho phù hợp với phương tiện đua của chúng.

nhằm lúc 20:41 ngày 31/1/13, Chuông rè rằng:

6/ Trước mắt nhân rộng mô hình này khắp 64 tỉnh thành. 7/ Yêu cầu ngành du lịch quảng bá rộng rãi nhằm thu hút du khách nước ngoài đến VN (dụ họ đến xem xiếc... chó)
Đang gửi…