lá cải

Giáo Dục Nhà báo Hữu Thọ nói về tham nhũng, quan liêu của một bộ phận Đảng viên

·

Thấy từ "bộ phận" tự nhiên tôi nhớ cái "truyện toàn nặng." Xin đăng lại cho các bạn đọc chơi - đọc chơi thôi, đừng suy diễn: Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận.

nhằm lúc 8:05 ngày 13/2/13, Sg rằng:

Haha. Mồng 1 đến giờ mới được cười.
Đang gửi…