lá cải

Giáo Dục Sát thủ diệt hạm “đáng sợ” nhất thế giới của Việt Nam

·

Các bạn có nhớ bài toán lớp ba này không: Có một con ếch nằm dưới đáy thế giới của Việt Nam, muốn bò lên miệng thế giới của Việt Nam. Ban ngày ếch bò được hai mét, ban đêm ếch bị tuột xuống một mét. Cuối cùng thì cháu gọi ếch là kị đã bò lên được miệng thế giới của Việt Nam. Hỏi thế giới của Việt Nam sâu bao nhiêu mét?

nhằm lúc 5:41 ngày 12/2/13, tèo rằng:

biết thế d... nào được, hihi

nhằm lúc 6:13 ngày 12/2/13, Đỗ Lít rằng:

Sâu 4.000 năm

nhằm lúc 18:50 ngày 12/2/13, capthoivu rằng:

dịch pài páo lày da tiếng tung kủa gấp, sau đó đem ra dán tại trường sa, hoạc xếp thành máy pay giấy thả xuống trung cộng
Đang gửi…