lá cải

Dân Việt Tết Việt có tội gì đâu?!

·

Nếu các bạn ngờ ngợ thì xin nói ngay rằng, tít trên trích từ một bài hát rất cảm động của nhạc sĩ Thế Hiển. Phần lời có đoạn: Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người? Tại sao em lang thang lạc loài? Tết Việt có tội gì đâu?

Đang gửi…