lá cải

Dân Trí Việt Nam hết sức lo ngại việc Triều Tiên thử hạt nhân

·

Ở đây có bạn nào giỏi tiếng Hàn dịch giúp tôi câu "Ủa việc gì tới chú?" để tôi so với bức điện của Triều Tiên xem có giống nhau không...

nhằm lúc 16:58 ngày 18/2/13, Stephan Guynen rằng:

어떤 지불 할 오? Google dịch vậy đó. :D
Đang gửi…