lá cải

Tiền Phong Đại gia Diệu Hiền chỉ mong hai chữ bình yên

·

Có một hiện tượng gọi là déjà vu, dịch nôm na là "đã từng thấy." Ví dụ tôi nghĩ là tôi đã từng đọc cái bài này cách đây rất lâu rồi. Thế còn chuyện bà đại gia này cứ khăng khăng đòi cho được hai chữ bình yên thì lại là hội chứng jamais vu, nghĩa là "chưa từng thấy."

Đang gửi…