lá cải

Tiền Phong Quyền lực của 'nữ hoàng sữa' Mai Kiều Liên

·

Em không nói bác nịnh đâu. Em chỉ nói là chúng ta ở hai thế giới khác nhau quá. Nữ hoàng sữa của em là con bò cái nhà em tậu năm ngoái cơ.

Đang gửi…