lá cải

VTC Thu Minh: Tôi tự tin ngẩng đầu cao trước 4 diva Việt

·

Trước tiên hẵng ngẩng qua mấy cái đi-văng đã.

nhằm lúc 14:58 ngày 20/2/13, Nhảm rằng:

Cao quá coi chừng gãy cổ!
Đang gửi…