lá cải

Phụ Nữ Today Nhẫn cưới kim cương của Ngọc Thạch đọ với nhẫn Ngọc Trinh

·

Ban đầu hai bên đọ sắc, tức là đọ ngực, bất phân thắng phụ. Xong hai bên đọ của, tức là đọ nhẫn, xem ra cũng tám lạng nửa cân. Sắp tới hai bên sẽ đọ thân thế gia đình, tức là đọ cô, đọ chú...

nhằm lúc 22:25 ngày 18/2/13, rơm rằng:

2 cô đọ chú...thâm quá

nhằm lúc 14:19 ngày 20/2/13, Nhảm rằng:

Tưởng còn đọ sức, tức là bên nào chịu bị đâm mà không sướng lâu hơn?
Đang gửi…