lá cải

Giáo Dục Hai 'tình tin đồn' của Dũng Khùng so lưng trần quyến rũ

·

Rõ ràng mỗi cô một hình, mỗi hình một nơi, sao lại gọi là so nhỉ. Chẳng hóa ra Sài Gòn 35 độ Xê, tôi đang cởi trần làm Lá Cải cũng là đang đọ lưng với Thanh Hằng sao. Nghĩ tới đã mắc ói rồi hu hu.

nhằm lúc 22:42 ngày 19/2/13, Điên thật rằng:

An bị gay hóa...

nhằm lúc 0:09 ngày 20/2/13, az rằng:

Cả thế giới mỗi ngày đều so mông.

nhằm lúc 11:24 ngày 20/2/13, Cải con rằng:

Đem Anh Giáo dục đo với Chị Phụ Nữ to dày !

nhằm lúc 16:42 ngày 20/2/13, maomeo rằng:

Đồn như lời.

nhằm lúc 20:43 ngày 20/2/13, mitdac rằng:

Tình tôi cũng tin đồn sao ko đc lên báo?

nhằm lúc 22:57 ngày 20/2/13, An An rằng:

Xin Cải, Cải đừng làm nhục...cái lưng!
Đang gửi…